Cięcie sanitarno-pielęgnecyjne drzew i krzewów na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu

30/11/2018

Projekt “Cięcie sanitarno-pielęgnecyjne drzew i krzewów na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu” został zrealizowany w roku 2018 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.