Eaza

Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) to instytucja zrzeszająca 345 instytucji w 41 krajach. Utworzona została w 1992 r., a jej misją jest usprawnianie i zacieśnianie współpracy dotyczącej edukacji, badań naukowych i ochrony przyrody pomiędzy ogrodami zoologicznymi i akwariami w Europie. W ramach działań EAZA na rzecz ochrony przyrody, prowadzone są Europejskie Księgi Rodowodowe (ESB, European StudBook) oraz Programy Hodowli Gatunków Zagrożonych (EEP, European Endangered Species Programme). Ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia jest organizacja kampanii mających na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt oraz ich siedlisk. Więcej informacji odnaleźć można na www.eaza.net.