Lwiatka złotogłowa (Leontopithecus chrysomelas)

Grupa: 
Ssaki

Gatunek ten zamieszkuje jedynie niewielki fragment lasu tropikalnego w stanie Bahia w Brazylii. Ze względu na niewielki obszar występowania oraz zmniejszającą się wielkość populacji (obecnie ocenianą między 6000 a 15 000 osobników) gatunek ten został objęty Europejskim Programem Hodowlanym (EEP) oraz ujęty w I załączniku Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Prowadzą nadrzewny tryb życia na wysokości 3-10 m.   Żyją w grupach rodzinnych do 11 osobników w których wychowaniem i opieką nad młodymi biorą udział wszystkie dorosłe osobniki. Różnorodna dieta składa się z owoców, liści, owadów i małych kręgowców.