Posadzenie żywopłotu z roślin miododajnych

30/10/2018

Projekt “Posadzenie żywopłotu z roślin miododajnych” został zrealizowany w roku 2018 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.