Regulamin i plan Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu

 

1.     Podczas zwiedzania zależy zachować ciszę – wiele gatunków zwierząt jest wrażliwych na hałas.

2.     Nie wolno przechodzić prze ogrodzenia i barierki, wkładać rąk przez kraty, oczka siatek.

3.     Nie wolno karmić żadnych zwierząt karmą przyniesiona z domu. Przekarmienie lub co gorsze, podawanie niewłaściwej karmy wywołuje zaburzenia zdrowia i śmierć. Wolno karmić tylko zwierzęta z mini zoo ( kozy, owce ) karma zakupioną w kasie Ogrodu.

4.     Nie wolno wprowadzać psów, kotów i innych zwierząt; wyjątek stanowią psy asystujące i psy przewodnicy.

5.     Dzieci do lat 10-ciu mogą przebywać na terenie Ogrodu tylko w towarzystwie dorosłych odpowiedzialnych za ich zachowanie i bezpieczeństwo;

6.     Na terenie całego Ogrodu obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

7.     Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren Ogrodu.

8.     Wszelkie opakowania po zakupionej karmie, słodyczach, należy wrzucać do koszy na śmieci.

9.     Na terenie Ogrodu nie wolno jeździć rowerami i innymi pojazdami.

10.   W czasie prowadzonych na terenie placówki prac budowlanych, należy zachować szczególną ostrożność i nie przekraczać barier i taśm bezpieczeństwa.

11.   Warto przeczytać tabliczkę informacyjna umieszczoną przy każdym wybiegu lub wolierze; Informacja na temat fauny i flory występującej na terenie Ogrodu Zoobotanicznego można uzyskać z tabliczek umieszczonych przy wybiegach i roślinach.

12.  Nie należy dotykać ani zrywać kwiatów, liści, owoców napotkanych tu roślin. Niektóre z nich są silnie trujące lub mogą wywołać alergie.

13.  Nie wolno deptać trawników – należy chodzić tylko wyznaczonymi alejkami.