Tematy


Wykaz zajęć dydaktycznych oferowanych w roku szkolnym 2021/2022 przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu:

 

 

PRZEDSZKOLE 3-4 - latki

 •  Moje domowe ZOO. Czas trwania 45 min.

 

PRZEDSZKOLE 5-6 - latki, SZKOŁA PODSTAWOWA oddział "0"

 •  Kolory jesieni. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Moje domowe ZOO. Czas trwania 60 min.
 • Pracowici zapylacze. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Czas trwania 60 min.
 • Wiosna w Ogrodzie. Czas trwania 60 min.
 • W ptasiej stołówce. Warsztaty. Czas trwania 60 min.
 • Warsztaty tematyczne Bożonarodzeniowe/Wielkanocne. Czas trwania 90 min.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I-III

 • Kolory jesieni. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Moje domowe ZOO. Czas trwania 60 min.
 • Porównanie ptaków i ssaków. Czas trwania 60 min.
 • Pracowici zapylacze. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Czas trwania 60 min.
 • Wiosna w Ogrodzie.
 • W ptasiej stołówce. Warsztaty. Czas trwania 60 min.
 • Warsztaty tematyczne Bożonarodzeniowe/Wielkanocne. Czas trwania 90 min.
 • Zoogeografia dla najmłodszych. Warsztaty. Czas trwania 90 min.


SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV-VIII

 • Gatunki inwazyjne w Polsce. Czas trwania 60 min.
 • Nie taki gad straszny. Czas trwania 60 min.
 • Porównanie ptaków i ssaków. Czas trwania 60 min.
 • Rośliny przyprawowe. Czas trwania 60 min.
 • Zielnik. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Zmyślne zmysły. Czas trwania 60 min.
 • Zwierzęta w służbie człowieka. Czas trwania 60 min.    


SZKOŁY ŚREDNIE

 • Gatunki inwazyjne w Polsce. Czas trwania 60 min
 • Nie taki gad straszny. Czas trwania 60 min.
 • Zielnik. Warsztaty. Czas trwania 90 min.

 

OPIS TEMATÓW ZAJĘĆ:

1. GATUNKI INWAZYJNE W POLSCE

 Podczas zajęć poruszony zostanie problem introdukcji i zagrożeń z tym związanych. Uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi gatunkami roślin i zwierząt posiadających w naszym kraju status gatunków inwazyjnych, a podczas wycieczki po ogrodzie będą mogli zapoznać się z niektórymi z nich bliżej. Podsumowaniem zajęć będzie uzupełnienie karty pracy.

2. KOLORY JESIENI

 Zajęcia warsztatowe połączone z nauką rozpoznawania rodzimych gatunków drzew. Podczas spaceru po Ogrodzie, dzieci będą zbierać liście i owoce, które następnie będą segregowane i przyporządkowywane do odpowiednich gatunków drzew. Zebrane liście posłużą do wykonania pracy plastycznej.

3. MOJE DOMOWE ZOO

 Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami utrzymania wybranych zwierząt w warunkach domowych. W trakcie zajęć odbędzie się pokaz z użyciem żywych zwierząt, omówione zostaną również akcesoria niezbędne do hodowli danej grupy zwierząt. Wykorzystane zostaną także karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

 4. NIE TAKI GAD STRASZNY...

Celem zajęć jest zapoznanie z trybem życia, cechami wyglądu i zachowania gadów. Głównym elementem zajęć będzie wyjście do herpetarium i zapoznanie uczestników z żyjącymi tam gatunkami zwierząt, a także z metodami ich hodowli. Uatrakcyjnieniem lekcji będzie możliwość dotknięcia żywego węża - lancetogłowa mlecznego. W sali dydaktycznej przedstawione zostaną prezentacje multimedialne w postaci filmów i zdjęć. Ponadto użyte zostaną preparaty (skorupa żółwia, wylinki węży itp.). W celu utrwalenia wiadomości uczestnicy wypełnią w końcowej części zajęć karty pracy.

5. PORÓWNANIE PTAKÓW I SSAKÓW

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i cechy behawioralne ptaków i ssaków. Obserwując żywych przedstawicieli dwóch omawianych gromad uczestnicy zajęć potrafią wskazać podobieństwa i różnice między ptakami i ssakami. 

6. PRACOWICI ZAPYLACZE

Podczas zajęć omawiane będą grypy owadów zapylających, występujących w Polsce, ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka oraz sposoby ich ochrony. Na zakończenie zajęć, uczestnicy wykonają pszczółki z materiałów z recyklingu lub domki dla owadów zapylających.

7. PRZYGOTOWANIE PRZYRODY DO ZIMY

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć próbujemy zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowania zwierząt do tego trudnego okresu. Po zajęciach uczeń potrafi wyszczególnić cechy adaptacyjne do zimy u poszczególnych grup zwierząt.

8. ROŚLINY PRZYPRAWOWE

Podczas zajęć przybliżona zostanie historia przypraw, które królują w różnych regionach świata. Poznamy te przyprawy, które są powszechne w naszej kuchni, a niegdyś były cenne jak złoto. Dowiemy się także czym pachnie pizza, pierniki czy lody waniliowe. Pod lupę weźmiemy również przyprawy, które mają działanie rozgrzewające.

9. WARSZTATY TEMATYCZNE

Na zajęciach wykonywane będą ozdoby związane ze Świętami Bożego Narodzenia lub Wielkanocą.

10. WIOSNA W OGRODZIE

Podczas zajęć uczestnicy szukają na terenie zoo oznak wiosny. Zebrane przez uczniów obserwacje są omawiane przez dydaktyka. Po zajęciach uczniowie wykonują kartę pracy w sali dydaktycznej.

11. W PTASIEJ STOŁÓWCE

Lekcja ma charakter warsztatów. Podczas zajęśc uczestnicy dowiedzą się co, gdzie i jak można zaoferować ptakom do zjedzenia. Poznają również gatunki, które najczęściej odwiedzają nasze karmniki. Na zakończenie zajęć ich uczestnicy wykonają kule tłuszczowe dla ptaków.

12. ZIELNIK

Uczestnicy zapoznają się z metodami oznaczania pospolitych gatunków drzew i krzewów oraz roślin zielnych występujących w Ogrodzie. W trakcie zajęć przygotują własny zielnik, który zabiorą ze sobą.

13. ZOOGEOGRAFIA DLA NAJMŁODSZYCH

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z gatunkami charakterystycznymi dla różnych krain geograficznych oraz będą wykonywać podobizny zwierząt pochodzących z różnych zakątków świata, używając do tego materiałów z recyklingu.

14. ZMYŚLNE ZMYSŁY

W trakcie zajęć przedstawiamy najważniejsze zmysły człowieka oraz zwierząt. Dowiemy się którzy mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego posiadają najlepszy słuch, którzy cieszą się „sokolim” wzrokiem, a którzy wywęszą z daleka smakowity kąsek. Wykonamy kilka prostych zabaw do przetestowania swoich zmysłów w praktyce. Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej i opiera się o prezentację multimedialną.

15. ZWIERZĘTA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania różnych gatunków zwierząt dla potrzeb człowieka. W trakcie zajęć będzie możliwość obserwacji zasobów Ogrodu Zoobotanicznego, natomiast w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także pokazane zostaną rekwizyty. Ponadto wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

 

 Uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia!

 Może się zdarzyć, iż po Państwa grupie na zajęcia czeka kolejna i nie będziemy w stanie przedłużyć lekcji na tyle, aby nadrobić spóźnienie. 

 OPŁATA ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST NALICZANA W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY UCZESTNIKÓW, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU GRUPY LICZĄCEJ MNIEJ NIŻ 15 OSÓB.