Tematy


Wykaz zajęć dydaktycznych oferowanych jesienią w roku szkolnym 2020/2021 przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu:


PRZEDSZKOLE 5-6 - latki, SZKOŁA PODSTAWOWA oddział "0"

 • Kolory jesieni. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min. 
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.
 • W ptasiej stołówce. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.

 
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I-III

 • Kolory jesieni. Zajęcia w terenie. Czas trwania 90 min.
 • Porównanie ptaków i ssaków. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.
 • W ptasiej stołówce. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.
 • Zielnik. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.


SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV-VIII

 • Porównanie ptaków i ssaków. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.
 • Zielnik. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.


SZKOŁY ŚREDNIE

 • Zielnik. Zajęcia w terenie. Czas trwania 60 min.

 

OPIS TEMATÓW ZAJĘĆ:

1. KOLORY JESIENI

Zajęcia warsztatowe połączone z nauką rozpoznawania rodzimych gatunków drzew. Podczas spaceru po Ogrodzie, dzieci będą zbierać liście i owoce, które następnie będą segregowane i przyporządkowywane do odpowiednich gatunków drzew.

2. PORÓWNANIE PTAKÓW I SSAKÓW

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i cechy behawioralne ptaków i ssaków. Obserwując żywych przedstawicieli dwóch omawianych gromad uczestnicy zajęć potrafią wskazać podobieństwa i różnice między ptakami i ssakami. 

3. PRZYGOTOWANIE PRZYRODY DO ZIMY

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć próbujemy zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowania zwierząt do tego trudnego okresu. Po zajęciach uczeń potrafi wyszczególnić cechy adaptacyjne do zimy u poszczególnych grup zwierząt.

4. W PTASIEJ STOŁÓWCE

Lekcja ma charakter warsztatów. Podczas zajęśc uczestnicy dowiedzą się co, gdzie i jak można zaoferować ptakom do zjedzenia. Poznają również gatunki, które najczęściej odwiedzają nasze karmniki. Na zakończenie zajęć ich uczestnicy wykonają kule tłuszczowe dla ptaków.

5. ZIELNIK

Uczestnicy zapoznają się z metodami oznaczania pospolitych gatunków drzew i krzewów oraz roślin zielnych występujących w Ogrodzie. Zebrane w czasie zajęć okazy będą mogły posłużyć do samodzielnego wykonania zielnika z domu.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST NALICZANA W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY UCZESTNIKÓW, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU GRUPY LICZĄCEJ MNIEJ NIŻ 15 OSÓB.