Wycinka drzew metodą alpinistyczną na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu

30/11/2018

Projekt “Wycinka drzew metodą alpinistyczną na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu” został zrealizowany w roku 2018 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.