XII Zjazd Herpetologiczny

10/05/2019

Projekt pn.: "XII Zjazd Herpetologiczny" został zrealizowany w 2019 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu, w ramach programu EDUKACJA EKOLOGICZNA 2019.