Ceny biletów

 

OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA

RODZAJ BILETU

CENA

Normalny osoby dorosłe, osoby dorosłe z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/

15 zł

Ulgowy

dzieci po ukończeniu 3-go roku życia, uczniowie i studenci studiów dziennych do 26 r.ż. za okazaniem legitymacji, emeryci i renciści, inwalidzi, osoba dorosła z uprawnieniami do biletu ulgowego z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/, opiekun z dzieckiem niepełnosprawnym lub opiekun dorosłego niepełnosprawnego w stopniu znacznym

10 zł

Specjalny

opiekunowie grup zorganizowanych /1 opiekun na 10 uczestników grupy/, dzieci do lat 3 oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności będące uczestnikami grupy zorganizowanej, posiadacze Toruńskiej Karty: Osoby Niepełnosprawnej, Osoby Niepełnosprawnej Wymagającej Wsparcia Opiekuna i Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej

1 zł

Oprowadzanie wycieczek

70 zł (max 30 osób) + bilety wstępu *

Zajęcia dydaktyczne od uczestnika

10 zł *

Karnet normalny 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

120 zł

Karnet ulgowy 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

70 zł

OD 1 LISTOPADA DO 31 MARCA

RODZAJ BILETU

CENA

Normalny osoby dorosłe, osoby dorosłe z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/

10 zł

Ulgowy

dzieci po ukończeniu 3-go roku życia, uczniowie i studenci studiów dziennych do 26 r.ż. za okazaniem legitymacji, emeryci i renciści, inwalidzi, osoba dorosła z uprawnieniami do biletu ulgowego z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/, opiekun z dzieckiem niepełnosprawnym lub opiekun dorosłego niepełnosprawnego w stopniu znacznym

7 zł

Specjalny

opiekunowie grup zorganizowanych /1 opiekun na 10 uczestników grupy/, dzieci do lat 3 oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności będące uczestnikami grupy zorganizowanej, posiadacze Toruńskiej Karty: Osoby Niepełnosprawnej, Osoby Niepełnosprawnej Wymagającej Wsparcia Opiekuna i Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej

1 zł

Oprowadzanie wycieczek

70 zł (max 30 osób) + bilety wstępu *

Zajęcia dydaktyczne od uczestnika

10 zł *

Karnet normalny 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

120 zł

Karnet ulgowy 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

70 zł


* m
inimalna liczba uczestników w przypadku zajęć edukacyjnych lub wycieczki wynosi 15 osób. Jeśli liczba uczestników jest mniejsza, koszt zajęć lub oprowadzania, odpowiada minimalnej liczbie uczestników. Minimalna liczba uczestników nie dotyczy placówek specjalych i odziałów integracyjnych.

Wykorzystanie zdjęć wykonanych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w celach komercyjnych, wymaga uzgodnienia z dyrektorem Ogrodu.

Ogród Zoobotaniczny nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne i nieprawdziwe informacje dotyczące Ogrodu, umieszczne na innych stronach internetowych (dotyczy cen biletów, godzin otwarcia itp. informacji).

 

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ

SPRZEDAŻ BILETÓW KOŃCZY SIĘ PÓŁ GODZINY PRZED ZAMKNIĘCIEM OGRODU!

 

Zapisy grup na oprowadzanie z przewodnikiem przyjmujemy wyłącznie drogą telefoniczną pod nr (56) 654 02 26.