Informacje o projektach badawczych

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE I BADAWCZE OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu włączył się w projekt badawczy pn. "Występowanie zakażeń i charakterystyka szczepów Salmonella izolowanych od gadów egzotycznych na terenie Polski", który prowadzony jest przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

Prowadzenie programów naukowo-badawczych i badawczych jest integralną częścią działalności współczesnych ogrodów zoologicznych. Obecnie w naszej placówce prowadzone są dwa projekty: jeden naukowo-badawczy, drugi badawczy.

 

NAZWY PROJEKTÓW:

  1. A.     Projekt naukowo-badawczy (realizowany w porozumieniu z pracownikami naukowymi uczelni wyższej):

Prowadzenie hodowli zachowawczej starych odmian drzew owocowych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego. 

  1. B.     Projekt badawczy (koordynowany w całości przez pracownika Ogrodu):

Tworzenie miejsc lęgowych dla nurogęsia Mergus merganser na obszarze Doliny Dolnej Wisły w granicach powiatu toruńskiego.

 

Projekty zakończone:

1. Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w oczach Odbiorców.

2. Rodzima awifauna na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

3. Behawior niedźwiedzi himalajskich Ursus thibetanus w warunkach Ogrodu Zoobotanicznego.

Więcej informacji na temat projektów zrealizowanych w OZB: http://zoo.optima-it.pl/pl/projekty-zakonczone