Projekty zakończone

Behawior niedźwiedzi himalajskich Ursus thibetanus w warunkach Ogrodu Zoobotanicznego.

W ramach realizacji tego projektu prowadzona była obserwacja behawioru Nufiego i Wolty - niedźwiedzi himalajskich żyjących w naszej placówce. Nufi przyjechał do nas w 1991 r. z gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i do tej pory miał do dyspozycji jedynie niewielką klatkę. W roku 2010, po otwarciu nowego, nowoczesnego wybiegu, dołączyła do niego samica Wolta, która przyjechała do nas z łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Byliśmy bardzo ciekawi, jak sytuacja ta wpłynie na zachowanie obu niedźwiedzi oraz w jaki sposób (i czy w ogóle) zmianie ulegnie zachowanie Nufiego, dla którego przeprowadzka z niewielkiej klatki na duży wybieg była ogromnym przeżyciem.

WoltaNufi

Rodzima awifauna na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

To projekt badawczy, realizowany przez pracowników Ogrodu oraz wolontariuszy i praktykantów, którego głównym celem było zebranie informacji na temat rodzimych gatunków ptaków przebywających (czasowo lub stale) na terenie naszej placówki. Dzięki tym informacjom mogliśmy stwierdzić, ile gatunków ptaków można zobaczyć w Ogrodzie w różnych porach roku oraz czy sytuacja poszczególnych gatunków wymaga interwencji - np. organizacji miejsc lęgowych. Podczas jego realizacji cyklicznie liczyliśmy wszystkie napotkane w Ogrodzie ptaki, część z nich łapana była także w sieci w celu oceny ich kondycji i stanu zdrowia, dokonania pomiarów oraz zaobrączkowania. W ramach podsumowania projektu udało się stworzyć zewnętrzną tablicę edukacyjną z wizerunkami i opisami 44 gatunków ptaków, które można spotkać w Ogrodzie.

Obrączkowanie ptaków.

Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w oczach Odbiorców.

Działalność dydaktyczna pracowników Ogrodu zakrojona jest na szeroką skalę, prowadzona jest cyklicznie i nieprzerwanie od lat. Do tej pory jednak nie przeprowadzono badań, które miałyby na celu ocenę zapotrzebowania ich uczestników na poszczególne bloki tematyczne oraz środki przekazu. Oprócz tego, celem projektu było zbadanie stopnia zadowolenia odbiorców zajęć z ich tematyki oraz sposobu prowadzenia, uzyskanie informacji na temat oceny działalności edukacyjnej Ogrodu na tle innych ośrodków prowadzących edukację przyrodniczą w regionie oraz uzupełnienie metodyki o aktywności najbardziej odpowiadające uczestnikom. Wyniki badań przyczynią się do ulepszenia oferty dydaktycznej Ogrodu oraz zwiększenia jej konkurencyjności na rynku instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.

***   ***   ***

Program badawczy pn. ,,Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w oczach Odbiorców" prowadzony był od początku marca do końca września 2010 r. Jego celem było poznanie opinii nauczycieli i wychowawców uczestniczących wraz ze swoimi podopiecznymi w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez dydaktyków Ogrodu. Proszeni oni byli o wypełnienie anonimowych ankiet, na które składało się łącznie dziesięć pytań - osiem zamkniętych, wielokrotnego wyboru oraz dwa pytania otwarte. Wszystkim, którzy wyrazili zgodę na wzięcie udziału w naszym badaniu, bardzo dziękujemy za cenne uwagi.

Dydaktyka - wyniki.pdf

 

Dydaktyka